Skip to content

Retinopatia i nefropatia u pacjentów z cukrzycą typu 1 Cztery lata po próbie intensywnej terapii ad 8

2 tygodnie ago

406 words

Wartość podczas DCCT okazała się silniejszym wyznacznikiem ryzyka progresji. Podobnie w Sztokholmskim badaniu interwencji cukrzycowej częstość występowania ciężkiej retinopatii po 7,5 roku obserwacji była związana ze średnią wartości hemoglobiny glikozylowanej podczas pierwszych 5 lat obserwacji. Podczas DCCT korzystny wpływ intensywnej terapii na pojawienie się i progresję retinopatii i nefropatii nie był widoczny aż po trzech…

Retinopatia i nefropatia u pacjentów z cukrzycą typu 1 Cztery lata po próbie intensywnej terapii ad 7

2 tygodnie ago

104 words

Bardzo niewielu pacjentów w obu grupach miało zmniejszenie klirensu kreatyniny, a skorygowane ryzyko zmniejszenia było podobne w obu grupach. Relacja postępu retinopatii do hiperglikemii W obrębie każdej wcześniejszej grupy terapeutycznej wzrosło prawdopodobieństwo dalszego postępu retinopatii podczas badania EDIC, gdy średnie wartości hemoglobiny glikozylowanej podczas badania DCCT i EDIC wzrosły po skorygowaniu o inne czynniki, w…

Retinopatia i nefropatia u pacjentów z cukrzycą typu 1 Cztery lata po próbie intensywnej terapii ad 6

2 tygodnie ago

180 words

Skumulowana częstość występowania dalszej progresji retinopatii (wzrost o co najmniej trzy stopnie od poziomu na końcu kontroli cukrzycy i powikłań [DCCT]) w dawnych grupach terapii konwencjonalnej i intensywnej terapii. Dane opierają się na analizie regresji skorygowanej o poziom retinopatii pod koniec DCCT, niezależnie od tego, czy pacjenci otrzymywali leczenie jako prewencję pierwotną lub interwencję wtórną,…

Retinopatia i nefropatia u pacjentów z cukrzycą typu 1 Cztery lata po próbie intensywnej terapii ad 5

2 tygodnie ago

276 words

W grupie leczonej konwencjonalnie było 603 pacjentów, a w grupie intensywnej terapii 605 osób. Pacjenci, u których wykonano fotokoagulację rozproszoną po wejściu do DCCT, zostali uznani za pogarszających retinopatię, a ci, u których wykonano ogniskową fotokoagulację, uznawano za obrzęk plamki. Skorygowane ilorazy szans obliczono po stratyfikacji zgodnie z poziomem retinopatii pod koniec DCCT, jak pokazano…

Retinopatia i nefropatia u pacjentów z cukrzycą typu 1 Cztery lata po próbie intensywnej terapii czesc 4

2 tygodnie ago

124 words

Częstość występowania wartości albuminy w moczu powyżej 208 .g na minutę i klirensu kreatyniny poniżej 70 ml na minutę na 1,73 m2 była niska i nie różniła się znacząco między grupami leczenia na końcu DCCT. Podczas 6,5 roku leczenia w DCCT pacjenci z grupy intensywnej terapii stosowali przypisaną im terapię (co najmniej trzy iniekcje insuliny…