>> Starosta podzieliła obowiązki

O priorytetach i pomysłach na usprawnienie działalności samorządu mówił dziś Zarząd Powiatu Stargardzkiego. Starosta Iwona Wiśniewska przedstawiła nową strukturę organizacyjną starostwa, a także omówiła nadzór nad jednostkami Powiatu przez poszczególnych członków Zarządu.

Każdemu z nich starosta powierzyła zadania z określonych sfer. Sama – jak było dotychczas – zajmie się zadaniami z zakresu oświaty. Na taką decyzję wpłynęła m.in. dobra współpraca z jednostkami oświatowymi, a także świadomość wzywań w tej sferze w najbliższym czasie. Starosta będzie nadzorowała także działania z zakresu planowania oraz rozwoju, zamówień i inwestycji czy audytu i kontroli.  
Wicestarosta Waldemar Gil będzie odpowiedzialny za usprawnienie działalności stargardzkiego szpitala. Jak przyznał, priorytetem są dla niego inwestycje dalekosiężne, jak stworzenie oddziału dziecięcego. Waldemar Gil będzie nadzorował również Zarząd Dróg Powiatowych i Wydział Komunikacji. Wśród istotnych planów wicestarosta wymienił zapewnienie pieniędzy na utrzymanie bieżące dróg oraz rozwiązanie problemu transportu publicznego.
Irena Agata Łucka z Zarządu Powiatu, tak jak dotychczas, będzie dbała o sferę związaną z bezpieczeństwem i współpracowała z powiatowymi inspekcjami, strażami i służbami. Nowym wyzwaniem jest dla niej sfera społeczna – nadzór nad Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domem Pomocy Społecznej w Dolicach oraz Powiatowym Urzędem Pracy.
Zamierzam zacząć od poznania pracowników tych jednostek – przyznała podczas konferencji.
Drugi członek Zarządu Powiatu Ireneusz Rogowski będzie sprawował nadzór nad sprawami związanymi z architekturą i budownictwem, gospodarką nieruchomościami, środowiskiem, a także nad Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wśród priorytetów wymienił m.in. pozyskiwanie środków na zadania zlecone.

[źródło: Starostwo Powiatowe w Stargardzie] 
Udostępnij na Google Plus

Kontakt z Mój Stargard

e-mail: mojstargard24@gmail.com
    Komentarze Blogger
    Komentarze Facebook

0 komentarzy :

Prześlij komentarz