Brak korzyści związanych ze zwalczaniem Helicobacter pylori u pacjentów z dyspepsją nieuleczalną

Talley i in. (Wydanie 7 października) informują o braku objawowej korzyści leczenia zakażenia Helicobacter pylori u pacjentów z niestrawnością niewrzodową. Badanie przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych. Poprzednie, podwójnie zaślepione, randomizowane badania przeprowadzone w innych częściach świata wykazały znaczącą korzyść2-4 lub tendencję w tym kierunku.5,6 Jakie są wytłumaczenia dla różnyc...

Mutacje protrombiny i czynnika V u kobiet z historią zakrzepicy w czasie ciąży i połóg ad 7

Godne uwagi jest to, że aż 9,3 procent kobiet miało zarówno mutację genu protrombiny G20210A, jak i czynnik V Leiden, co prowadzi do nieproporcjonalnie większego ryzyka niż z samą wadą. Istnieją sprzeczne wyniki dotyczące roli homozygotycznego genotypu MTHFR 677TT jako czynnika ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Homozygotyczność dla tego polimorfizmu wiązała się z wysokim stężeniem homoc...

Mutacje protrombiny i czynnika V u kobiet z historią zakrzepicy w czasie ciąży i połóg

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa jest główną przyczyną zachorowalności i śmiertelności w czasie ciąży i połogu. Nie jest jednak znana rola mutacji w genach protrombiny i czynnika V oraz innych zaburzeniach trombofilii jako czynnikach ryzyka zakrzepicy z zatorami u kobiet w okresie ciąży i połogu. Metody
W badaniu 119 kobiet z historią żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w czasie ciąży i po...

Polaczone hamowanie angiotensyny w nefropatii cukrzycowej

Doświadczalny zawał mięśnia sercowego wywołano u szczurów. Mierzono akumulację mięśnia sercowego hialuronianu (HA) i wody podczas rozwoju zawału. Zawartość HA ulegająca ekstrakcji w obszarze zawału zwiększała się progresywnie od dnia 1, a w dniu 3 osiągnęła trzykrotny wzrost w porównaniu z ilościami HA w mięśniu sercowym operowanych pozornie kontroli. Względna zawartość wody w obszarach za...

Najnowsze zdjęcia w galerii mojstargard24:

331#dni stargardu 2015 , #balneolog , #rozkład jazdy mzk stargard , #bataty wartości odżywcze , #olx stargard , #mzk stargard rozkład jazdy , #dni stargardu szczecińskiego 2015 , #reasec , #rozklad jazdy mzk stargard , #ból w dolnej części pleców ,