Ujawnianie konfliktów autorów: kontynuacja

Listy W numerze z 18 listopada1 zauważyliśmy, że dr Vera Price, autorka artykułu na temat terapii lekowej opublikowanego w 23 września, 2 otrzymała od swojej uczelni duże wsparcie badawcze od firm produkujących leki omawiane w jej artykule i że ostatnio konsultowany dla tych firm. Chociaż poinformowała nas o tych ustaleniach w czasie, gdy jej artykuł został zamówiony, nie odpowiedzi...

Źródło podwyższonych estrogenów w surowicy u samców szczurów z pomostem portalowym.

Próbowaliśmy ustalić mechanizm podwyższonego poziomu estrogenu w surowicy, który występuje u samców szczurów z nadciśnieniem wrotnym i wynikowym omijaniem portalu. Wykorzystując model szczura z podwiązaniem żyły wrotnej (PVL) ocenialiśmy stężenia hormonów steroidowych w osoczu, stopień metabolizmu (MCR) estradiolu i wątrobowy metabolizm androstendionu do estrogenów i innych pro...

Wpływ ćwiczeń na funkcję śródbłonka wieńcowego u pacjentów z chorobą wieńcową ad 8

Nie oznacza to jednak, że mechanizmy te są nieistotne dla obserwowanej poprawy perfuzji mięśnia sercowego w grupach ćwiczących. Przeciwnie, mechanizmy te mogą wywierać wpływ na poziomie innej ważnej struktury regulującej perfuzję wieńcową, śródbłonek naczyniowy. Można sobie wyobrazić, że poprawa funkcji śródbłonka i rezerwy przepływu krwi wieńcowej po treningu wysiłkowym...

W odbytnicy-rak byl usadowiony w 16 przypadkach

(Aby zgłosić formularze i kwestionariusze, zobacz www.ohd.hr.state.or.us/cdpe/chs/pas/pas.htm.) Wszystkie zgony w Oregonie w 1998 roku
Korzystając z danych demograficznych uzyskanych z aktów zgonu dla mieszkańców Oregonu, którzy zmarli w 1998 r. (Ostatni rok, dla którego dostępne były pełne dane), porównaliśmy pacjentów, którzy otrzymali recepty na śmiertelne leki z innymi ...

Najnowsze zdjęcia w galerii mojstargard24:

331#balneolog , #rozkład jazdy mzk stargard , #bataty wartości odżywcze , #olx stargard , #mzk stargard rozkład jazdy , #dni stargardu szczecińskiego 2015 , #reasec , #rozklad jazdy mzk stargard , #ból w dolnej części pleców , #lodowisko stargard ,