Leukemie dziecięce ad

W rozdziale dotyczącym ostrej białaczki limfoblastycznej znajduje się przydatna tabela podsumowująca odpowiednie wyniki i mające zastosowanie informacje kliniczne z niedawno zakończonych badań klinicznych. W rozdziale dotyczącym przeszczepów znajdują się użyteczne tabele podsumowujące wyniki kilku przypadków pojedynczej i rejestracyjnej przypadków transplantacji z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej i ostrej białaczki szpikowej. Wolałbym jednak bardziej szczegółowe omówieni...

1,25-Dihydroksywitamina D3 moduluje ekspresję limfokininy (czynnik stymulujący wzrost kolonii granulocytów i makrofagów) po transkrypcji.

Niedawno wykazaliśmy, że 1,25 (OH) 2D3 w sposób delikatny hamuje ekspresję czynnika stymulującego kolonię granulocytów i makrofagów (GM-CSF) w prawidłowych limfocytach krwi obwodowej aktywowanych mitogenem człowieka, oraz w ludzkim limfotropowym wirusie T, którego cechą jest unieśmiertelniona linia komórek T jako S-LB1 na poziomach mRNA i białka. Wykorzystując komórki S-LB1 jako układ modelowy, niniejszy dokument identyfikuje, przynajmniej częściowo, mechanizmy, za pomocą który...

Kliniczne problemy z wykonywaniem eutanazji i samobójstwem lekarskim w Holandii ad 6

W Holandii jednym z wymogów ostrożnej praktyki jest troska o dobór dawek i podawanie leków. 23 Królewskie Holenderskie Stowarzyszenie Farmaceutyczne uznało w latach 80-tych, że lekarze i farmaceuci powinni dysponować rzetelnymi informacjami na temat technicznych osiągnięć eutanazji, oraz stowarzyszenie regularnie aktualizuje swoje wytyczne dotyczące stosowania i przygotowania odpowiednich leków.12,13 Badania w Stanach Zjednoczonych i Holandii wykazały, że wielu lekarzy nie ma wiedzy n...

Przeszczep pobieramy najlepiej z kosci piszczelowej

Zatrzymanie masy ciała uzyskane podczas ciąży może przyczynić się do otyłości. Laktacja powinna promować utratę wagi, ale utrata masy ciała jest wysoce zmienna u kobiet w okresie laktacji. Ryzyko związane z ograniczeniem spożycia energii podczas laktacji nie zostało odpowiednio ocenione. Celem tego badania było ustalenie, czy utrata wagi przez kobiety w okresie laktacji wpływa na wzrost ich dzieci. Metody
Losowo przypisaliśmy 40 kobietom karmiącym piersią, które miały na...

Najnowsze zdjęcia w galerii mojstargard24:

331#doksorubicyna , #rozkład mzk stargard , #dni stargardu 2015 , #balneolog , #rozkład jazdy mzk stargard , #bataty wartości odżywcze , #olx stargard , #mzk stargard rozkład jazdy , #dni stargardu szczecińskiego 2015 , #reasec ,