Szybka transkrypcyjna regulacja w dół ekspresji c-myc podczas cyklicznego różnicowania komórek białaczkowych w adenozynie monofosforanem.

Podwyższenie farmakologiczne cyklicznego AMP (cAMP) sprzyja zatrzymaniu wzrostu i różnicowaniu w różnych transformowanych komórkach ssaczych, w tym linii komórkowej ludzkiej białaczki promielocytowej HL-60. Jednak mechanizmy leżące u podstaw tego zjawiska są słabo poznane. Ponieważ komórkowe onkogeny odgrywają kluczową rolę w regulacji proliferacji i różnicowania, zbadaliśmy, czy promowane cAMP różnicowanie HL-60 było poprzedzone zmniej...

Bezobjawowy transport Clostridium difficile i poziomy surowicy przeciwciała IgG przeciwko toksynom A ad 5

U większości pacjentów występowały ciężkie choroby współistniejące, au jednej trzeciej wystąpiła ciężka lub bardzo ciężka choroba (wskazana jako 3 lub 4 punkty wg wskaźnika Horna) w chwili przyjęcia. Poziomy surowicy przeciwciała przeciwko antygenom toksyny A, toksyny B i nietoksycznej
Nie było żadnych statystycznie istotnych różnic w medianie poziomu przeciwciał IgA, IgG lub IgM w surowicy w stosunku do toksyny A, toksyny B lu...

Bezobjawowy transport Clostridium difficile i poziomy surowicy przeciwciała IgG przeciwko toksynom A ad 8

Odkrycie, że bezobjawowy karetka wiązało się z wysokim poziomem przeciwciała IgG i że poziom przeciwciał IgG przeciwko toksynie A w surowicy wzrastał szybko po kolonizacji, oba wskazują na wystąpienie układowej anamnestycznej odpowiedzi na C. toksynę diffili. A. Nasze odkrycia pogłębiają wiedzę na temat patofizjologii szpitalnej biegunki C. difficile.1,5,6,31-33 Leczenie antybiotykami zmienia prawidłową mikroflorę okrężnicy, umożliwiaj...

Morfina, gabapentyna lub ich połączenie w bólu neuropatycznym ad 6

Użyliśmy testów sumy rang Wilcoxona, testu Kruskala-Wallisa lub współczynników korelacji Spearmana do oceny powiązań między poziomami przeciwciał i innymi zmiennymi. Głównymi zmiennymi, które nas interesują, były poziomy przeciwciał C. difficile w chwili przyjęcia i w czasie kolonizacji. Jeżeli te zmienne były znaczące w analizach jednoczynnikowych, weszliśmy w poziom przeciwciał (zdychotomizowany jako niski, średni lub wysoki w stosun...

Najnowsze zdjęcia w galerii mojstargard24:

331#doksorubicyna , #rozkład mzk stargard , #dni stargardu 2015 , #balneolog , #rozkład jazdy mzk stargard , #bataty wartości odżywcze , #olx stargard , #mzk stargard rozkład jazdy , #dni stargardu szczecińskiego 2015 , #reasec ,