Retinoidy. Zależność struktura-funkcja w hematopoezy normalnej i białaczkowej in vitro.

Retinoidy badano zarówno w celu określenia, które składniki szkieletu są ważne w modulacji prawidłowej i białaczkowej klonalnej proliferacji szpiku ludzkiego i różnicowania in vitro, jak i wyjaśnienia mechanizmu, za pomocą którego retinoidy modulują proliferację komórek krwiotwórczych. Retinoidy z derywatyzowaną terminalną grupą karboksylową były znacznie mniej aktywne niż kwas all-trans-retinowy i te z dodatkiem dwóch grup metylowych do pierścienia cykloheksenylowego kwasu retinowego lub podstawienia grupy beta-cykloalkanylidenu przez 1,1,3 Układ pierścieniowy 3-5-indanylu był...

Szybka transkrypcyjna regulacja w dół ekspresji c-myc podczas cyklicznego różnicowania komórek białaczkowych w adenozynie monofosforanem.

Podwyższenie farmakologiczne cyklicznego AMP (cAMP) sprzyja zatrzymaniu wzrostu i różnicowaniu w różnych transformowanych komórkach ssaczych, w tym linii komórkowej ludzkiej białaczki promielocytowej HL-60. Jednak mechanizmy leżące u podstaw tego zjawiska są słabo poznane. Ponieważ komórkowe onkogeny odgrywają kluczową rolę w regulacji proliferacji i różnicowania, zbadaliśmy, czy promowane cAMP różnicowanie HL-60 było poprzedzone zmniejszeniem ekspresji c-myc, komórkowego onkogenu zarówno amplifikowanego jak i konstytucyjnie wyrażanego w HL-60. Stwierdzono, że po cyklicznym podw...

Brak korzyści związanych ze zwalczaniem Helicobacter pylori u pacjentów z dyspepsją nieuleczalną

Talley i in. (Wydanie 7 października) informują o braku objawowej korzyści leczenia zakażenia Helicobacter pylori u pacjentów z niestrawnością niewrzodową. Badanie przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych. Poprzednie, podwójnie zaślepione, randomizowane badania przeprowadzone w innych częściach świata wykazały znaczącą korzyść2-4 lub tendencję w tym kierunku.5,6 Jakie są wytłumaczenia dla różnych odkryć.
Pacjenci w badaniu Talley et al. były niezrozumiałe, ponieważ miały niewielką korzyść z eliminacji zakażenia H. pylori, jako sposobu zapobiegania późniejs...

Rodzinny zespół spastycznego parapareza związany z zakażeniem HTLV-1 ad 5

Trzynastu pacjentów zachowało swoje intencje w rodzinie, siedmiu pacjentów nie miało rodziny, a dziewięciu pacjentom lekarz nie wiedział, czy rodzina jest świadoma tej prośby. Rycina 1. Ryciny 1. Powody, dla których należy składać prośby o recepty na Lethal Leki. W sumie 143 pacjentów podało lekarzowi konkretny powód takiego wniosku. Niektórzy pacjenci podawali więcej niż jeden powód.
Objawy, które były ważnym czynnikiem w decyzji o złożeniu wniosku o wydanie recepty na śmiertelne leki (czy pacjent miał objaw w chwili złożenia wniosku, czy przewidywał go) b...

Najnowsze zdjęcia w galerii mojstargard24:

331#doksorubicyna , #rozkład mzk stargard , #dni stargardu 2015 , #balneolog , #rozkład jazdy mzk stargard , #bataty wartości odżywcze , #olx stargard , #mzk stargard rozkład jazdy , #dni stargardu szczecińskiego 2015 , #reasec ,