Skip to content

Mutacje protrombiny i czynnika V u kobiet z historią zakrzepicy w czasie ciąży i połóg ad 6

1 rok ago

227 words

Porównaliśmy także występowanie i względne ryzyko tych czynników ryzyka wśród 79 kobiet z pierwszym epizodem zakrzepowo-zatorowej z tymi spośród 40 kobiet, które miały nawracającą chorobę zakrzepowo-zatorową. Obecność mutacji genu protrombiny G20210A, obecność niedoboru antytrombiny i obecność niedoboru białka C były związane z nawracającymi żylnymi zdarzeniami zakrzepowymi. Kobiety z nawracającą chorobą zakrzepowo-zatorową miały znacznie więcej połączonych wad niż kobiety z pierwszym epizodem (częstość występowania czynnika V Leiden plus niedobór białka C, 14,7 procent vs. 1,4 procent, P = 0,006, częstość występowania czynnika V Leiden plus niedobór antytrombiny, 20 procent vs 7,7 procent, P = 0,05, częstość występowania mutacji genu protrombiny G20210A plus niedobór antytrombiny, 12,8 procent vs. 0 procent, P = 0,004). Dodatnia przewidywalna wartość czynników ryzyka dziedzicznego
W przypadku nosicieli dziedzicznych czynników ryzyka dodatnie wartości predykcyjne wskazujące na prawdopodobieństwo zakrzepicy na ciążę i połóg zostały obliczone w analizie wieloczynnikowej. Przyjęto częstość występowania zdarzenia zakrzepowo-zatorowego w 1500 ciążach. Prawdopodobieństwo zakrzepicy u kobiet bez żadnego czynnika ryzyka wyniosło 0,03 procent (przedział ufności 95 procent, od 0,02 do 0,04 procent); wśród tych z czynnikiem V Leiden, 0,25 procent (przedział ufności 95 procent, 0,2 do 0,3 procent); wśród osób z mutacją genu protrombiny G20210A, 0,5% (przedział ufności 95%, 0,3 do 0,8%); wśród osób z niedoborem antytrombiny (<80 procent normalnej aktywności), 0,4 procent (przedział ufności 95 procent, 0,3 do 0,6 procent); oraz wśród osób z niedoborem białka C (<75 procent normalnej aktywności), 0,1 procent (przedział ufności 95 procent, 0,04 do 0,13 procent). Połączenie czynnika V Leiden plus mutacja genu protrombiny G20210A wiązało się z prawdopodobieństwem zakrzepicy na poziomie 4,6 procent (przedział ufności 95 procent, 2,6 do 8,2 procent).
Dyskusja
Powikłania zakrzepowo-zatorowe, w tym zatorowość płucna, które występują w czasie ciąży i połogu, są główną przyczyną zachorowalności i umieralności matek. Nasze wyniki wskazują, że względne ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet z mutacją genu protrombiny G20210A jest co najmniej tak wysokie, jak u osób z czynnikiem V Leiden. Poprzednie badania wykazały względne ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w zakresie od 3,0 do 5,0 związanej z mutacją genu protrombiny G20210A11,24-26; Przeciwnie, stwierdziliśmy znacznie wyższe względne ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w czasie ciąży i połogu wśród kobiet z tą wadą. Wydaje się, że istnieje związek między obecnością mutacji genu protrombiny G20210A a zmianami związanymi z ciążą w koagulacji lub fibrynolizą, które prowadzą do zakrzepicy u kobiet, które są nosicielami mutacji genu protrombiny G20210A. Podobne obserwacje odnotowano niedawno w przypadku zakrzepicy żył mózgowych u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne
Potwierdziliśmy znaczenie czynnika V Leiden jako czynnika ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas ciąży i połogu 10,16 Ponadto stwierdziliśmy, że czynnik V Leiden jest czynnikiem ryzyka, który jest niezależny od innych znanych czynników ryzyka zakrzepicy; w szczególności jest on niezależny od mutacji genu protrombiny G20210A
[hasła pokrewne: nerw błędny podrażnienie, budowa asteniczna, szmery oddechowe ]
[hasła pokrewne: olx stargard szczecinski, borówka czernica, brodawki wirusowe ]

0 thoughts on “Mutacje protrombiny i czynnika V u kobiet z historią zakrzepicy w czasie ciąży i połóg ad 6”