Skip to content

Mutacje protrombiny i czynnika V u kobiet z historią zakrzepicy w czasie ciąży i połóg ad 7

1 rok ago

369 words

Godne uwagi jest to, że aż 9,3 procent kobiet miało zarówno mutację genu protrombiny G20210A, jak i czynnik V Leiden, co prowadzi do nieproporcjonalnie większego ryzyka niż z samą wadą. Istnieją sprzeczne wyniki dotyczące roli homozygotycznego genotypu MTHFR 677TT jako czynnika ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Homozygotyczność dla tego polimorfizmu wiązała się z wysokim stężeniem homocysteiny w osoczu i zakrzepicą żylną w niektórych badaniach12-14, ale nie w innych.15 W naszym badaniu genotyp 677TT MTHFR nie miał wpływu na ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, chociaż rozpowszechnienie 677TT MTHFR genotyp w podgrupie kobiet z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową w okresie połogu był wyższy niż w podgrupie kobiet z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową w czasie ciąży.
W analizie ryzyka związanego z niedoborami antytrombiny, białka C i białka S jedynie niedobór antytrombiny był niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej po dokonaniu korekt dotyczących obecności czynnika V Leiden i stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych. Jednak liczba kobiet z niedoborem białka C i białka S może być zbyt niska, aby możliwe było określenie wpływu każdego z tych czynników ryzyka niezależnie w analizie wieloczynnikowej. Dobrze wiadomo, że oporność na aktywowane białko C jest związana ze zmniejszoną aktywnością białka S, co określono w rutynowych testach. Stwierdziliśmy, że oporność na aktywowane białko C jest również związana ze zmniejszoną aktywnością białka C w grupie 500 zdrowych mężczyzn i kobiet (dane nie przedstawione). Oprócz niedoboru antytrombiny i mutacji genu protrombiny G20210A, obecność niedoboru białka C była związana z nawracającą żylną chorobą zakrzepowo-zatorową w czasie ciąży i połogu, szczególnie gdy występowała z innymi wadami.
Wartość predykcyjna czynnika V Leiden i innych odziedziczonych markerów w celu badania ryzyka zakrzepowego jest niska wśród kobiet w ciąży. Znaczny wzrost prawdopodobieństwa zakrzepicy można wykazać tylko w przypadkach, w których kobieta ma połączoną wadę (o czym świadczy prawdopodobieństwo 4,6 procent dla kobiet z zarówno czynnikiem V Leiden, jak i mutacją genu protrombiny G20210A).
[przypisy: błona odblaskowa, radioskopia, bezbarwny gaz o ostrej woni ]
[przypisy: prodermina, womp stargard, doksorubicyna ]

0 thoughts on “Mutacje protrombiny i czynnika V u kobiet z historią zakrzepicy w czasie ciąży i połóg ad 7”