Skip to content

Nietolerancja ortostatyczna i tachykardia związana z niedoborem nośnika norepinefryny ad 8

1 rok ago

480 words

Ponieważ podstawienie proliny zakłóca drugorzędowe struktury helisy alfa, które są wspomagane przez reszty alaniny, ta mutacja może zakłócić transport noradrenaliny. Analiza funkcjonalna zmutowanego transportera noradrenaliny probanda wykazała, że ma 2 procent lub mniej aktywności transportera kodowanego przez gen typu dzikiego. Uważa się, że patofizjologiczne cechy nietolerancji ortostatycznej wynikają z pierwotnej 23 lub wtórnej aktywacji współczulnego odpływu 23-26. Niedobór transportera norepinefryny może wyjaśniać kilka objawów klinicznych u pacjentów z tym zaburzeniem: wysokie tętno w pozycji leżącej na plecach, wysokie stężenie norepinefryny w osoczu w połączeniu ze stosunkowo niskim stężeniem dihydroksyfenyloglikolu w osoczu, upośledzona odpowiedź norepinefryny do tyraminy, 13 zmniejszonego ogólnoustrojowego klirensu noradrenaliny, 13 i dysproporcji pomiędzy zmianami w częstości akcji serca a stężeniem norepinefryny w plazmie i zmianą w aktywności mięśni współczulno-nerwowych w pozycji pionowej.27 U wielu pacjentów z nietolerancją ortostatyczną, nieproporcjonalnie większy wzrost częstości akcji serca niż w rozkurczowym ciśnieniu w wyprostowanej pozycji 13 można tłumaczyć niedoborem transportera norepinefryny. Noradrenergiczne pęknięcia synaptyczne w sercu są około trzy razy tak wąskie, jak rozszczepy synaptyczne w układzie naczyniowym, 28 powodując usunięcie noradrenaliny z synaps w sercu znacznie bardziej zależnej od aktywności transportera norepinefryny niż usunięcie z synaps w łóżka naczyniowe.29 Dlatego zmniejszenie aktywności transportera może spowodować nieproporcjonalnie większy wpływ na częstość akcji serca niż na ciśnienie krwi, co obserwuje się u pacjentów z nietolerancją ortostatyczną.
Upośledzenie transportera norepinefryny w ośrodkowym układzie nerwowym może również przyczynić się do fenotypu. Norepinefryna uwalniana w mózgu może zwiększyć 30.30 lub zmniejszyć 32 odpływ współczulny. Ponieważ ostra farmakologiczna blokada transportera norepinefryny powoduje zmniejszenie odpływu współczulnego, 33 można by oczekiwać zmniejszenia napięcia współczulnego z niedoborem transportera norepinefryny. Jednak u probantów iu wielu innych pacjentów z nietolerancją ortostatyczną centralne napięcie współczulne wydaje się być zwiększone.34,35 Ten paradoksalny wzrost może odzwierciedlać sumę efektów częściowego hamowania transportu norepinefryny w wielu miejscach w ośrodkowym układzie nerwowym.
Mutacja Ala457Pro nie wyjaśnia wszystkich przypadków nietolerancji ortostatycznej. Mutacja nie występowała u żadnego z 254 niepowiązanych osób, w tym u zdrowych osób, pacjentów z nadciśnieniem i innych pacjentów z nietolerancją ortostatyczną (dane nie przedstawione). Ponadto, w obecnym badaniu, członkowie rodziny, którzy mieli mutację, również mieli pewne nieprawidłowości fizjologiczne i biochemiczne wykryte w probandzie i jej siostrze bliźniaczej, ale żaden nie miał pełnego zespołu. Tak więc inne czynniki genetyczne lub środowiskowe musiały przyczynić się do fenotypu u dwóch dotkniętych kobiet.
Podsumowując, identyfikacja wadliwego transportu noradrenaliny u pacjentów z nietolerancją ortostatyczną sugeruje wcześniej nierozpoznany mechanizm u niektórych pacjentów z tym problemem klinicznym.
[podobne: niedociśnienie ortostatyczne, opukiwanie płuc, nabłonek walcowaty ]
[przypisy: olx stargard szczecinski, borówka czernica, brodawki wirusowe ]

0 thoughts on “Nietolerancja ortostatyczna i tachykardia związana z niedoborem nośnika norepinefryny ad 8”