Skip to content

Psychologiczne i fizyczne objawy zdarzeń cz. 2

1 rok ago

176 words

width=300Uczestnicy opisali, w jaki sposób emocje tych przypadków doprowadziły do ​​obniżenia pewności siebie i poczucia własnej wartości. Dr H powiedział: To wstrząsnęło moją pewnością siebie w pracy i trochę w domu. To sprawiło, że naprawdę zadałem sobie to pytanie. Podobnie, dr J powiedział: Miało to ogromny wpływ na moje poczucie własnej wartości, moją pewność siebie … Dr O opowiadał, jak koledzy skomentowali, że ich iskra zgasła .

Uczestnicy opisywali aktywnie próbę blokowania uczuć związanych z negatywnymi emocjami. Dr L powiedział: Pijemy, korzystamy z różnych substancji, wiemy, że nie są zdrowymi rzeczami, ale pomaga nam to uciec od prawdziwego życia lub pracy. 

Objawy fizyczne

Uczestnicy zgłaszali występowanie objawów fizycznych po wystąpieniu zdarzenia. Na przykład dr Q zgłosił: Utrata masy ciała … brak apetytu. Ta fizyczna manifestacja stresu lub lęku została również opisana przez dr. O, który powiedział, że nie ma miejsca na nic innego, łącznie z własnymi potrzebami fizycznymi.

0 thoughts on “Psychologiczne i fizyczne objawy zdarzeń cz. 2”