Skip to content

Regulacja ekspresji genów transformujących czynnik wzrostu-beta 1 przez glukokortykoidy w prawidłowych ludzkich limfocytach T.

1 rok ago

248 words

Glukokortykoidy (GC) modulują funkcje odpornościowe na wiele sposobów, w tym zahamowanie proliferacji limfocytów T i innych funkcji komórek T za pośrednictwem IL-2. Te działania hamujące są podobne do tych wywoływanych przez transformujący czynnik wzrostu-beta (TGF-beta 1), cytokinę o silnych aktywnościach hamujących komórki T. Zbadaliśmy hipotezę, że efekty GC mogą być przynajmniej częściowo osiągnięte poprzez modulację ekspresji genu TGF-beta w aktywowanych komórkach T. Normalne limfocyty T hodowano z oczyszczoną fitohemaglutyniną (PHA-p) i bez oczyszczonej fitohemaglutyniny (PHA-p) oraz z 13-octanu 4-P-buławy (PMA) w obecności lub nieobecności syntetycznego GC, deksametazonu (100-200 mikrogramów / ml). Wytwarzanie utajonych i aktywnych form TGF beta przez te komórki analizowano metodą immunoblottingu i testów biologicznych. Stałe poziomy mRNA TGF-beta analizowano w całkowitym RNA z tych komórek przez hybrydyzację Northern z użyciem ludzkiego cDNA TGF-beta 1. Wyniki pokazały, że deksametazon powodował wzrost wytwarzania TGF beta i zależny od dawki dwu- do czterokrotny wzrost mRNA TGF-beta w aktywowanych, jak również w niestymulowanych komórkach T, godzinę po ekspozycji hodowli na steroid. Zwiększenie poziomów mRNA TGF-beta przez deksametazon było dodatkowo potęgowane dwu- lub trzykrotnie cykloheksymidem, co sugeruje, że efekt steroidowy może wynikać z zahamowania syntezy białek, które zmniejszają transkrypcję genu TGF-beta lub stabilność jego transkryptów. Wreszcie, badania transkrypcji jądrowej in vitro wykazały, że wpływ deksametazonu na ekspresję genu TGF-beta jest w dużej mierze transkrypcyjny.
[więcej w: olx stargard szczecinski, telfexo cena, bataty wartości odżywcze ]

0 thoughts on “Regulacja ekspresji genów transformujących czynnik wzrostu-beta 1 przez glukokortykoidy w prawidłowych ludzkich limfocytach T.”