Skip to content

Regulacja wydzielania cholesterolu z żółcią. Funkcjonalna zależność między kanałowymi i sinusoidalnymi szlakami wydzielania cholesterolu u szczurów.

1 rok ago

315 words

Funkcjonalną zależność między wydzielaniem cholesterolu w żółci, wydzielaniem cholesterolem lipoproteinowym a syntezą soli żółciowych badano na szczurach. Diosgeninę, fruktozę i kolestypol w diecie stosowano odpowiednio w celu wpływania na poziom cholesterolu w żółci, produkcję VLDL i syntezę soli żółciowych. U szczurów z ostrym przetoką żółciową stężenie cholesterolu w żółci wzrosło o 700% dzięki diosgeninie, a 50% – o fruktozę. U szczurów karmionych zarówno diosgeniną, jak i fruktozą, wydzielanie cholesterolu z żółcią wzrosło tylko o około 200%, podczas gdy żółciowe sole żółciowe i fosfolipidy wyjściowe pozostały niezmienione. W izolowanej perfundowanej wątrobie, produkcja cholesterolu VLDL była o 50% zmniejszona przez samą diosgeninę, ale pozostała niezmieniona po karmieniu diosgeniną i fruktozą. Jednak wątroby szczurów karmionych diosgeniną i fruktozą wykazywały 700% wzrost produkcji triglicerydów VLDL i 200% wzrost produkcji cholesterolu VLDL. Zaobserwowano istotną wzajemną zależność między wydzielaniem cholesterolu VLDL a stopniem sprzężenia cholesterolu z solami żółci w żółci. Dodany do diety kolestypol utrzymywał wyjściowe poziomy cholesterolu w wątrobie i na żółci w normalnym zakresie. U szczurów z przewlekłą przetoką żółciową kolestypol zwiększył syntezę soli żółciowych o 100%, podczas gdy dieta diosgeniny i fruktozy nie przyniosła efektu. Podobnie dodanie fruktozy do diety z kolestypolem nie zmniejszyło syntezy soli żółciowych. Dane te sugerują wzajemny związek między wydzielaniem cholesterolu z żółcią a wydzielaniem wątrobowym cholesterolu jako cząstek VLDL. Pula wolnych cholesterolu stosowana do syntezy soli żółci wydaje się funkcjonalnie niezwiązana z pulą, z której pochodzi cholesterol VLDL i cholesterol żółciowy. Te odkrycia potwierdzają pogląd, że metaboliczna segregacja cholesterolu wątrobowego jest głównym wyznacznikiem ilości cholesterolu dostępnego do rekrutacji przez mechanizm wydzielania żółciowego cholesterolu zależny od soli żółci.
[patrz też: olx stargard szczecinski, womp katowice, borderline objawy ]

0 thoughts on “Regulacja wydzielania cholesterolu z żółcią. Funkcjonalna zależność między kanałowymi i sinusoidalnymi szlakami wydzielania cholesterolu u szczurów.”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: wybielanie zębów lampą[…]