Skip to content

Retinopatia i nefropatia u pacjentów z cukrzycą typu 1 Cztery lata po próbie intensywnej terapii czesc 4

1 rok ago

124 words

Częstość występowania wartości albuminy w moczu powyżej 208 .g na minutę i klirensu kreatyniny poniżej 70 ml na minutę na 1,73 m2 była niska i nie różniła się znacząco między grupami leczenia na końcu DCCT. Podczas 6,5 roku leczenia w DCCT pacjenci z grupy intensywnej terapii stosowali przypisaną im terapię (co najmniej trzy iniekcje insuliny na dobę lub ciągły wlew insuliny za pomocą zewnętrznej pompy) 98 procent czasu, a pacjenci w grupa leczenia konwencjonalnego dawała sobie jedną lub dwie iniekcje insuliny dziennie przez 97 procent czasu. W 4. roku badania EDIC 95% pacjentów w dawnej grupie intensywnej terapii kontynuowało leczenie wielokrotnymi codziennymi wstrzyknięciami insuliny lub pompy insulinowej, w porównaniu z 75% pacjentów w dawnej grupie leczenia konwencjonalnego ( P <0,001). Mniej niż połowa pacjentów w każdej grupie wykonywała samokontrolę stężenia glukozy we krwi cztery lub więcej razy dziennie.
Ryc. 1. Ryc. 1. Rozkład glikozylowanej hemoglobiny (hemoglobiny A1c) w grupach terapii konwencjonalnej i intensywnej terapii pod koniec testu kontroli cukrzycy i powikłań (DCCT) w każdym z czterech lat epidemiologii cukrzycy Badania interwencji i komplikacji (EDIC) oraz uśrednione w ciągu czterech lat badania EDIC. Dane dotyczą 1208 pacjentów, u których w 4 roku badania EDIC dokonano oceny oka. Pola reprezentują drugi i trzeci kwartyl rozkładu, środkowe linie oznaczają mediany, a znaki plus oznaczają środki.
W momencie przyjęcia do DCCT średnia wartość hemoglobiny glikozylowanej w każdej grupie wynosiła około 9 procent (Tabela 1). Rozkład wartości hemoglobiny glikozylowanej podczas DCCT i podczas badania EDIC dla 1208 pacjentów, którzy mieli ocenę wzroku w 4 roku badania EDIC, pokazano na rycinie 1. W ciągu 6,5 roku obserwacji w DCCT, mediana stężenia hemoglobiny glikozylowanej wynosiła 7,2% w grupie intensywnej terapii i 9,1% w grupie terapii konwencjonalnej. Pod koniec roku w badaniu EDIC wartości hemoglobiny glikozylowanej w obu grupach niemal się zbiegły; mediana wynosiła 8,1 procent w grupie leczenia konwencjonalnego i 7,7 procent w grupie intensywnej terapii. Następnie różnica nadal się zmniejszała. Podczas czteroletniego okresu obserwacji w badaniu EDIC mediana wartości hemoglobiny glikozylowanej wynosiła 8,2% w grupie leczenia konwencjonalnego i 7,9% w grupie intensywnej terapii (p <0,001). Współczynnik korelacji dla średniej wartości hemoglobiny glikozylowanej podczas badania EDIC i podczas DCCT wynosił 0,58 w grupie leczenia konwencjonalnego i 0,67 w grupie intensywnej terapii.
Wyniki okulistyczne
Ryc. 2. Ryc. 2. Występowanie cięższej retinopatii w porównaniu z poziomem retinopatii po włączeniu do próby kontrolnej cukrzycy i powikłaniami (DCCT) na końcu DCCT oraz po dodatkowych czterech latach obserwacji w Epidemiologia badań nad interwencjami i komplikacjami cukrzycowymi (EDIC) wśród 1208 pacjentów ocenianych w 4 roku badania EDIC
[przypisy: opukiwanie płuc, lamiwudyna, żyła podobojczykowa ]
[patrz też: rozklad jazdy mzk stargard, ból w dolnej części pleców, lodowisko stargard ]

0 thoughts on “Retinopatia i nefropatia u pacjentów z cukrzycą typu 1 Cztery lata po próbie intensywnej terapii czesc 4”